Lütfi Elvan reform ve yatırımlardan sorumlu

Başbakan yardımcılarının görev alanları belli oldu.

Bakanlar Kurulu sonrası Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcıları görev dağılımlarını açıkladı.

İşte Başbakan yardımcılarının görev alanları;

Numan Kurtulmuş: Kamu diplomasisinden sorumlu Başbakan yardımcısı
Mehmet Şimşek: Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı
Yalçın Akdoğan: Yurtdışındaki Türkler’den sorumlu Başbakan yardımcısı
Tuğrul Türkeş: Kamu Kurumları ile ilişkilerden sorumlu Başbakan yardımcısı
Lütfi Elvan: TBMM ile ilişkilerden reform ve yatırımlardan sorumlu Başbakan yardımcısı

KİME HANGİ KURUMLAR BAĞLI

Elvan’a bağlı kurum ve kuruluşlar,Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği olmasına karar verildi.

Başbakan yardımcılarının görev dağılımı Resmi Gazete’de Başbakan yardımcılarının görev dağılımlarıyla ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının görev dağılımlarına ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı genelge Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurum ve kuruluşlarından sorumlu oldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hükümet Sözcülüğü, kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan sorumlu oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e bağlı kurum kuruluşlar ise şu şekilde belirlendi:
“Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.”

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a bağlı kurum ve kuruluşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in görevleri ise, Danıştay ile ilişkiler, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, Kıbrıs’la ilgili koordinasyon işleri, Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yürütülmesi, 100. Yıl Anmaları ve ilgili konuların koordinasyonu olarak belirlendi.
Türkeş’e bağlı kurum ve kuruluşlar da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yakın Dönem Tarih Araştırmaları Merkezi oldu.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın görevleri ise, TBMM ile ilişkiler, insan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon, reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi şeklinde açıklandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Müzakere Heyeti Başkanlığı” ve “Başmüzakereci” görevinin Avrupa Birliği Bakanı tarafından, kamu görevlileri sendikaları ile faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerin koordinasyonun ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.