Bir Yılda 1429 Kişi

 

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Ölüm İstatistiklerinden “Karaman ili ölüm istatistikleri, 2015” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2015 yılı sonuçlarına göre;

2015 yılında Karaman ilinde 1 429 ölüm gerçekleşti.

Türkiye’de ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 391 bin 9 iken bu sayı 2015 yılında %3,6 artarak 405 bin 218 kişi oldu. Karaman ilinde ölüm sayısı 2014 yılında 1 370 iken bu sayı 2015 yılında %4,3 artarak 1 429 oldu. En fazla ölüm 60 089 ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 24 627 ölüm ile İzmir ve 23 611 ölüm ile Ankara takip etti. Karaman ili 1 429 ölüm ile Türkiye’de 68’inci sırada yer aldı. En az ölüm 501 ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

2015 yılında Karaman ilinde kaba ölüm hızı binde 5,9 olarak gerçekleşti.

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de kaba ölüm hızı, 2014 yılında binde 5,1 iken bu hız 2015 yılında binde 5,2’ye yükseldi. Diğer bir ifade ile 2014 yılında bin kişi başına 5,1 ölüm düşerken, 2015 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Karaman ilinde 2014 yılında binde 5,7 olan kaba ölüm hızı 2015 yılında binde 5,9’a yükseldi. 2015 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,9 ile Sinop, binde 9 ile Çankırı ve binde 8,8 ile Edirne izledi. Karaman ili binde 5,9 kaba ölüm hızı ile 44’üncü sırada yer aldı. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller binde 2,8 ile Şırnak, binde 2,9 ile Batman ve Hakkari illeri oldu.

2015 yılında Karaman ilinde ölenlerin %54,8’i erkektir

Türkiye’de 2015 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,8’ini (221 946 kişi) erkekler, % 45,2’sini (183 272 kişi) kadınlar oluşturdu. Karaman ilinde 2015 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,8’ini (783 kişi) erkekler, %45,2’sini (646 kişi) kadınlar oluşturdu.

2015 yılında Karaman ilinde en fazla ölüm 75 ve daha yukarı yaş grubunda gerçekleşti.

Türkiye’de 2015 yılında en fazla ölüm %49,5 ile (200 381 kişi) 75 ve daha yukarı yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunu %11 ile (44 663 kişi) 70-74 yaş grubu ve %9,2 ile (37 202 kişi) 65-69 yaş grubu izledi. En az ölüm yüzde 0,3 ile (1 394 kişi) 5-9 yaş grubunda görüldü. 2015 yılında Türkiye’de 14 164 bebek ölümü gerçekleşti. Karaman’da 2015 yılında en fazla ölüm %56,5 ile (808 kişi) 75 ve daha yukarı yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunu %9,2 ile (131 kişi) 70-74 yaş grubu ve % 6,9 ile (99 kişi) 65-69 yaş grubu izledi. En az ölüm binde 0,4 ile (6 kişi) 1-4 yaş grubunda görüldü. 2015 yılında Karaman’da 35 bebek ölümü gerçekleşti. En fazla bebek ölümü 2 061 bebek ile İstanbul ilinde gerçekleşti. Bu ili 1 247 bebek ile Şanlıurfa ve 831 bebek ile Gaziantep izledi. Karaman ili 361 bebek ölümü ile 60’ıncı sırada yer aldı. En az bebek ölümü 8 bebek ile Bartın ilinde gerçekleşti.

2015 yılında Karaman ilinde bebek ölüm hızı binde 9,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de bebek ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 15 bin 165 iken 2015 yılında 14 bin 164 oldu. Bebek ölüm hızı, 2014 yılında binde 11,3 iken 2015 yılında binde 10,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin canlı doğum başına 10,7 bebek ölümü düştü. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2015 yılında 2014 yılında olduğu gibi bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25,3 ile Kilis oldu. Bu ili binde 20,1 ile Şanlıurfa, binde 17,2 ile Gaziantep ve binde 16,4 ile Van izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,8 ile Bartın oldu. Bu ili binde 4,6 ile Kırklareli, binde 5,2 ile Rize ve binde 5,4 ile Edirne izledi. Karaman ilinde bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu. Karaman bu oran ile 43’üncü sırada yer aldı.
Not: 2014 yılı verileri revize edilmiştir.

İsmail ÇAPOĞLU
Bölge Müdürü