İş Güvenliğinde Öncü Firma

İş yerlerinde verimin arttırılması ve iş ve iş güvenliğinin dengeli bir şekilde yerine getirilmesi için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının yetkilendirmesi ile ortaya çıkmış olan osgb çalışmaları etkili bir yöntem olmaktadır. İş yerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti vermek üzere kurulan ve mevzuatlarda belirtilen hususlar çerçevesinde fiziki yapıya sahip tıbbi donanımı elde etmiş birimlerin verdiği destek kaliteli üretim ve daha sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktadır. Bu kuruluşların bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanları yeterli belgeye sahip ve bilgi yeterlilik seviyesi en üst seviyede olan kişilerden oluşmaktadır.

Yetkilendirilmiş OSGB Firma Görevleri Nelerdir?

Bir iş yeri ilke anlaşma sağlayan osgb firması o iş yerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetini vermek için oluşturulan bakanlık yetkisine sahip ve sunmuş olduğu hizmetlerin karşılığında fatura kesme yetkisine sahip olan kuruluşlar olarak belirledikleri hedeflere ulaşıncaya kadar takip ve kontrolü sağlayan kuruluşlar olmaktadır. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri sayesinde iş yerleri tarafından işyeri hekimi sağlık personeli iş güvenliği uzmanı kadrosu oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan üretime yönelen çalışmalar yapılması sağlanmaktadır. Bu tür personellerin tüm sosyal hakları osgb tarafından karşılanmaktadır.

Osgb tarafından yapılan yıllık eğitim planları ve risk analizleri çerçevesinde öncelikle ilk yardım eğitimi ele alınarak kaza anında yaralanan şahıslara karşı ilk yardım usulleri ve bu konuda kişi bazında yapılabilecek tüm çalışmaların eğitimi verilmektedir. Oluşturulan yangın söndürme teşkilatları osgb firması bünyesindeki iş güvenliği uzmanı tarafından yangın eğitimi derslerine tabi tutularak yangın anında yapmaları gereken tüm söndürme ve kurtarma çalışmaları detaylı olarak öğretilmektedir.

Bizim osgb Faaliyetleri Nelerdir?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının vermiş olduğu yetki doğrultusunda İstanbul osgb çalışmalarını kesintisiz yerine getirmektedir. Yakın kuruluşların faaliyetlerimizden yararlanarak bizim osgb firması ile sağlamış oldukları anlaşmalar iş güvenliği uzmanlarımız desteğinde faaliyetlerini tam anlamıyla yerine getirilmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle firma çalışanlarının osgb firmamız tarafından daha bilinçli bir hale getirebilmemiz için risk analizleri çerçevesinde hazırlanan talimatlara uymaları konusunda sürekli denetim altına alınmaktadırlar. Yapılan denetimler ve kontroller eğitici ve öğretici niteliktedir. Yanlışlar doğruya çevrilirken çalışanları kırmadan ve incitmeden anlatım teknikleri kullanılarak daha verimli çalışmalar yapması sağlanmaktadır.