DNA İlişki Testleri


DNA ilişki testleri, akrabalar arasındaki iddia edilen kişiyi doğrulamak için kullanılmaktadır.Hazır olan herkes teste dahil edilebilmektedir.

 DNA Kardeşlik Testi

 DNA kardeşlik testi, kardeşlerin aynı iki ebeveyni paylaşıp paylaşmadıklarının istatistiksel olasılığını belirlemektedirler. DNA testi ile birey, olası kardeşi ile birlikte DNA örneği verebilir ve kesin sonuçlar ile kardeş olduğunu belgelerle sunabilir.

Teyze-Amca  DNA Testi

DNA testi , bir kişinin yeğeninin teyzesi veya amcası olma olasılığını belirleyen teyze- amca DNA testi yapılmaktadır.Bu tip DNA testi aynı zamanda avuncular DNA testi olarak da bilinmektedir.

Büyükbaba veya Büyükanne DNA Testi

 Büyükanne ve büyükbaba testi, büyükanne ve torunlarının biyolojik büyükannesi ve büyükbabası olup olmadığını belirlemek için her iki büyükanne ve büyükbaba örneğini kullanır. Torunlar ve büyükbaba-büyükanne için gerekli örnekler toplanır ve test merkezlerinde değerlendirilir.

İkizler DNA Testi

İkiz zigot DNA testi, başvuru sahiplerinin özdeş ikizler mi, kardeş ikizler mi yoksa kardeşleri mi olduğunu belirler. Bu tip kardeş testi, test edilen ikizlerin DNA profillerini karşılaştırarak aralarında ki kardeşlik bağının hangi durumda olduğunu belirlemektedir.

Mitokondriyal DNA Testi

Mitokondriyal DNA testi, iki veya daha fazla insanın anne soyları ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Test ayrıca iki kişinin aynı anneyi paylaşıp paylaşmadığını da gösterebilir.

Y Kromozom Testi

Y kromozom testi (Y – STR erkek soy DNA testi), iki veya daha fazla erkeğin baba soyları ile ilişkili olup olmadığını belirler. Y kromozomu nispeten seyrek bir mutasyon oranına sahiptir ve bu nedenle birçok nesil boyunca aynı kalır.

DNA Annelik Testi

DNA Analık Testi, bir kadının bir çocuğun gerçek biyolojik annesi olma olasılığını belirler. Annelik testi, iddia edilen anne, çocuk ve babanın test edilmesini içerir.

Genetik Yeniden Yapılandırma Testi

Bir çocuğun babasının kim olduğunu anlamak için onu bulmak ve teste dahil etmek gerekmektedir. Ancak baba ortada yoksa bu gibi durumlarda, genetik bir rekonstrüksiyon testi, babanın DNA örneğini doğrudan eklemeye gerek kalmadan babalık kurmanın diğer yoludur.

İlişki testleri en sık ne zaman kullanılır?

İlişki testleri genellikle babalık testi yerine kullanılmaktadır. Bir çocuğun babasını kurmak isterseniz  ancak iddia edilen baba bir sebepten ötürü test edilemiyorsa bu ilişki testlerinin devreye girdiği yerdir. İddia edilen babanın akrabalarının DNA’sını, örneğin erkek kardeşi, kız kardeşi veya ebeveynlerini test ederek ve bir veya daha fazla kan akrabalarının DNA’sını çocuğun, test edilmemiş, iddia edilen babanın gerçekten çocuğun biyolojik babası olup olmadığını belirlenebilir.

Moleküler Biyolog Alpay Avcı https://www.dnatesti.com.tr de yaptığı açıklamada, birçok dna testinin farklı teknikler ile gerçekleştirildiğini belirterek bu testleri yaptırmadan evvel uzmandan detaylı bilgiler alınması gerektiğini belirtti.